Förflyttningskunskap

Relaterad information

Bader-Johansson C, Elmgren Frykberg G. Rörelse och Interaktion: Om grundmotorik, stress och självreglering. Lund: Studentlitteratur; 2013.

Bull Andersen T, Kristensen L.B. Biomekanik och rörelselära. Stockholm: Liber; 2007. 

Hills L. Reading and Using Body Language in Your Medical Practice. The Journal Of Medical Practice Management; 2011.

Hjälpmedelscenter Sverige. Kunskapsprofil i förflyttningskunskap. Göteborg: Hjälpmedelcenter Sverige; 2018.

Lundvik Gyllensten A, Skoglund K, Wulf I. Basal kroppskännedom, Den levda kroppen. Lund: Studentlitteratur; 2015.

Reifeldt K, Gottfridsson M. Arbeta med personlyft – För dig som arbetar med personlyftar och lyftselar. Göteborg: Hjälpmedelcenter Sverige; 2018.

Reifeldt K. Förflyttning med personlyft. Göteborg: Hjälpmedelcenter Sverige; 2017.

Parmelund N, Reifeldt K. Arbeta med manuella förflyttningar. Göteborg: Hjälpmedelcenter Sverige; 2020.

Reifeldt K. Manuella förflyttningar. Göteborg: Hjälpmedelcenter Sverige; 2019. 

Socialstyrelsen. Lärande exempel – Hur ett buntband kan förebygga tvång och begränsningar.(pdf) Stockholm: Socialstyrelsen; 2016. 

Socialstyrelsen. Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Stockholm: Socialstyrelsen; 2016.

Stenius M. Trycksår med livet som insats. Stockholm: Rehabstation Stockholm; 2016.

von Dietze S. Balans till Häst. Stockholm: Natur och Kultur; 2011.

Till toppen av sidan