Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Förflyttningskunskap

Förflyttning vid extrem övervikt och fetma

Förflyttningar i liggande position

Ofta kan man arbeta med förflyttningar på de sätt som beskrivs på sidan I sängen. För att förflyttningen inte ska bli för tung behöver man ta vara på patientens egna kraftkällor. Man behöver också minska friktionen under större kroppsytor.

Exempel på friktionsminskande hjälpmedel som kan passa i det här sammanhanget är stora glidtyger, glidlakan kombinerad med ett gliddraglakan. Läs mer på sidan Förflyttningshjälpmedel.

Tänk på att patienten kan fortsätta glida i sängen om friktionsminskande hjälpmedel lämnas kvar i sängen. Använd korta sänghandtag eller sängens grindar som säkerhet.

Patientens bukfetma kan orsaka andningsproblem om den flyttas uppåt och trycker mot lungorna. Det undviker man genom att alltid ha ryggstödet något upphöjd. Fråga därför alltid patienten om lov om att tillfälligt sänka sängens ryggstöd och i så fall hur mycket och hur länge.

I följande exempel används antihalksockor på både händer och fötter, glidtyger, draglakan och så kallade förflyttningslakan.

Längre upp i sängen

I det här exemplet kan patienten aktivt dra upp sina ben, trycka ifrån med fötterna och händerna mot underlaget.

Gör så här

  • För in glidtygerna från två håll mot patientens ryggrad. Det går lättast att få dem på plats om patienten lättar på kroppstyngden på en sida i taget.
  • Höj gärna sängens fotända något om sängen har en reglerbar sängbotten.
  • Greppa om draglakanet med båda händerna nära patientens stuss.
  • Vänta tills patienten trycker ifrån med händerna och fötterna mot underlaget och dra patienten upp mot sängens huvudgavel genom att föra er kroppstyngd från det främre till det bakre benet genom att trycka med den främre foten neråt/framåt i golvet.
  • Avsluta förflyttningen med att först höja sängens lårbensdel och därefter ryggstödet något.
Bild som beskriver två vårdpersonal som hjälper en patient högre upp i sängen med hjälp av draglakan.

Vändning i sängen

Förflyttningslakan vänder patienter med stor understödsyta. Förflyttningslakanet bäddas ner i sängen som ett underlakan och täcker hela sängens längd och bredd med marginal. Eftersom förflyttningslakanet följer med patienten görs förflyttningen utan skav eller skjuv mot patientens kropp.

Fråga ansvarig läkare om det finns medicinska risker med att vända patienten helt mot vänster (hjärtats) sida.

Gör så här

  • Förbered patienten på vändningen på samma sätt som i exemplen i texten om vändning i säng på sidan I sängen.  
  • Stå alltid på den mottagande sidan av sängen när du aktiverar lyften för att ha full uppsikt över vändningen.
  • Korrigera patientens liggställning och skuldrans läge efter vändningen med hjälp av förflyttningslakanet.
Bild som beskriver  hur man vänder en patient i sängen med hjälp av förflyttningslakan.
Till toppen av sidan