Nefrostomi

Avlägsnande

Material

 • Engångs plastförkläde.
 • Rent absorberande underlägg.
 • Handdesinfektionsmedel.
 • Rena undersökningshandskar.
 • Rena kompresser.
 • Eventuellt spruta med luerfattning.
 • Tryckförband.

Ansvarig läkare bör ta ställning till om antibiotikaprofylax ska ges i samband med avlägsnandet av nefrostomin.

Gör så här:

 1. Informera patienten.
 2. Tänk på patientens integritet.
 3. Desinfektera händer och underarmar, gnid in tills det är torrt [12].
 4. Ta på rena handskar samt plastförkläde. Placera ett rent absorberande underlägg under nefrostomikatetern.
 5. Lossa förbandet runt nefrostomikatetern.
 6. Tvätta vid behov instickstället med en ren kompress fuktad med Natriumklorid 9mg/mL om inte annat ordinerats.
 7. Lösgör trådarna så att kringlan i njurbäckenet släpper. Det finns olika typer av katetrar och därav olika låsanordningar. Om trådarna inte lösgörs eller om man inte kan öppna låsanordningen finns det olika metoder hur man kan göra. Kontakta röntgenavdelningen eller - se lokala anvisningar.
 8. Dra långsamt ut nefrostomikatetern. Det kan behövas ett relativt kraftigt drag men du ska inte rycka. Beakta risken för blödning samt att njuren kan skadas vid för hårt drag.
 9. Täck instickstället med kompress samt absförband som fixeras. Patienten bör därefter ligga på sidan cirka 30 minuter. Läckage av urin från "instickskanalen" kan förekomma, men brukar ge sig inom de närmsta timmarna. Om patienten besväras kraftigt eller det inte alls går att dra ut slangen, kontakta ansvarig läkare så att hen kan ta ställning till om katetern behöver dras under genomlysning på röntgenavdelning.
 10. Förbandet över instickskanalen byts vid behov. Det bör vara ett skyddande bandage tills "instickskanalen" dragit ihop sig helt.
 11. Knyt ihop avfallspåsen och kassera.
 12. Ta av plastförklädet och handskar, desinfektera händer och underarmar.

Vid risk för läckage kan insticksstället täckas med förband under något dygn.

Lokala anvisningar om avlägsnande kan finnas.

Informera patienten om att det kan läcka urin via kanalen de första timmarna. Patienter som haft nefrostomikateter en lång tid, kan få ett läckage under några dagar. En tömbar dränagepåse kan då klistras över för att minska risken för hudirritation.

Det är inte lämpligt att avlägsna nefrostomi i hemsjukvården då det finns risk för exempelvis blödning eller annan komplikation när det är svårt att avlägsna nefrostomin. Kontakt med röntgen kan också behövas.

Till toppen av sidan