Nefrostomi

Spolning av nefrostomi

Spolning ska endast genomföras vid stopp och när urinen är så grumlig att det stoppar. Det kan även behöva spolas om det är blod eller blodkoagler i urinen som hindrar urinflödet. Blod i urinen i sig är ingen indikation för spolning. Lokala anvisningar kan förekomma. Vid lätt grumlig urin uppmanas patienten i första hand att dricka mera. Med tanke på att nefrostomikatetern ligger i njurbäckenet ska man vara försiktig vid spolning och endast använda små mängder.

Se lokala anvisningar angående spolning.

Material:

 • Engångs plastförkläde.
 • Handdesinfektionsmedel.
 • Rena undersökningshandskar.
 • Steril natriumklorid 9 mg/mL.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL eller etanol/isopropanol.
 • 10 mL steril spruta med luerfattning.
 • Propp till eventuell trevägskran.
 • Hygienunderlägg.
 • Avfallspåse.
 • Eventuellt kopplingsstycke (förbindelseslang).
 • Eventuellt trevägskran.

Gör så här:

 1. Informera patienten och tänk på patientens integritet.
 2. Ta fram det material som behövs. Lägg allt lätt åtkomligt på en rengjord och desinfekterad yta eller på ett rent underlägg.
 3. Ta på plastförkläde.
 4. Desinfektera händer och underarmar, gnid in tills det är torrt [12].
 5. Ta på handskar.
 6. Placera hygienunderlägget under nefrostomikatetern.
 7. Desinfektera kopplingen mellan kopplingsstycke och kateter med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller etanol/isopropanol. Låt lufttorka.
 8. Använd trevägskranen (koppla loss mellanstycke och/eller trevägskran) och arbeta aseptiskt.
 9. Spola igenom katetern med 5-10 mL steril Natriumklorid 9 mg/mL och aspirera varsamt vid behov. Upprepa spolningen vid behov. Var försiktig vid spolningen, en del patienter får mycket ont när njurbäckenet spänns ut. Om inte hela mängden spolvätska som sprutas in kommer ut, behöver man ej vara orolig. Det är inga större mängder vätska och vanligen beror det på att vätskan/urinen rinner den vanliga vägen ned till urinblåsan.
 10. Observera att urinflödet kommer igång och notera färg och konsistens på urinen.
 11. Kopplingsstycket kan behöva bytas i samband med spolning. Läs mer om detta under indikationer och förberedelse.
 12. Sätt på en ny urinuppsamlingspåse.
 13. Knyt ihop avfallspåsen och kassera i soporna.
 14. Ta av plastförkläde och handskar, desinfektera händer och underarmar.
Till toppen av sidan