Nefrostomi

Urinodling

Tänk på att inte ta urinodling från urinuppsamlingspåse. Urinodling bör tas både från urinblåsan och nefrostomin [6].

Material

 • Engångs plastförkläde.
 • Rena undersökningshandskar.
 • Hygienunderlägg.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL eller etanol/isopropanol.
 • Spruta med luerfattning, 5-10 mL.
 • Steril skyddspropp.
 • Rör för urinodling.

Gör så här:

 1. Informera patienten och säkerställ patientens integritet.
 2. Nefrostomikatetern bör vara avstängd cirka 30-60 min innan odlingen tas, rådgör med ansvarig läkare. Använd trevägskranen eller sätt klämma på slangen till urinuppsamlingspåsen.
 3. Ta på plastförkläde.
 4. Desinfektera händer och underarmar, gnid in tills det är torrt [12].
 5. Ta på handskar.
 6. Placera hygienunderlägget under nefrostomikatetern.

Se eventuella provtagningsanvisningar från det analyserande laboratoriet.

Vid nefrostomikateter med trevägskran:

 1. Tvätta kranen med Klorhexidinsprit 5 mg/mL eller etanol/isopropanol. Låt lufttorka.
 2. Skruva av proppen och anslut 5-10 mL sprutan.
 3. Öppna trevägskranen.
 4. Aspirera urin och överför till urinodlingsröret [6].
 5. Sätt på ny skyddspropp på trevägskranen.
 6. Anslut en ren urinuppsamlingspåse.
 7. Kontrollera att urinflödet kommer igång.

Vid nefrostomikateter utan trevägskran:

 1. Tvätta kopplingen mellan nefrostomikateter och urinuppsamlingspåse med Klorhexidinsprit 5 mg/mL eller etanol/isopropanol. Låt lufttorka.
 2. Lossa urinuppsamlingspåsen.
 3. Tappa ut urinen i urinodlingsröret [6].
 4. Anslut en ren urinuppsamlingspåse.
 5. Kontrollera urinflödet kommer igång.
Till toppen av sidan