Nefrostomi

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom nefrostomi
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

  • Förberedelser inför inläggning av nefrostomikateter
  • Rengöring av insticksstället.
  • Material som förskrivs till patienter med nefrostomi i hemmet.
  • Spolning av nefrostomi.
  • Mätsticka för gradering av hematuri. Observation av hematurigrad uppskattas med fördel av standardiserat mätinstrument framtaget för skattning av hematuri. Läs mer i Vårdhandbokens texter om hematuri och skattning. [14]

I följande fall kan anvisningar från det analyserande laboratoriet finnas eller behöva upprättas:

  • Vid urinodling.
Till toppen av sidan