Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Nefrostomi

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom nefrostomi
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

  • Förberedelser inför inläggning av nefrostomikateter
  • Rengöring av insticksstället.
  • Material som förskrivs till patienter med nefrostomi i hemmet.
  • Spolning av nefrostomi.
  • Mätsticka för gradering av hematuri. Observation av hematurigrad uppskattas med fördel av standardiserat mätinstrument framtaget för skattning av hematuri. Läs mer i Vårdhandbokens texter om hematuri och skattning [14].

I följande fall kan anvisningar från det analyserande laboratoriet finnas eller behöva upprättas:

  • Vid urinodling.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan