Testa dina kunskaper

PERIFER VENKATETER

Här kan du testa dina kunskaper inom perifer venkateter. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

När dokumenterar du PVK i journalen?
Vad gör du vid tecken på infektion?
Hur länge kan en PVK sitta?
Vilken är den allvarligaste komplikationen (av PVK)?
Vilka är de tidigaste symtomen på tromboflebit?
När är det viktigt att tänka på basala hygienrutiner i samband med PVK?
Till toppen av sidan