Perifer venkateter

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området perifer venkateter

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

  • Bytesfrekvens, inspektion och dokumentation av perifer venkateter.
  • Vilka läkemedel som inte ska administreras via perifer venkateter.
Till toppen av sidan