För att tidigt upptäcka och undvika komplikationer är tydliga rutiner en förutsättning för att arbeta patientsäkert.

Inspektion och skötsel

  • Inspektion av insticksställe, bedömning av smärta och uppmärksamma tecken på infektion/tromboflebit samt oklara generella infektionssymptom, minst en gång/dag, helst en gång /arbetspass. Läs mer i texten Komplikationer och bedömning.
  • Våta och blodiga förband ska tas bort. Desinfektera huden med klorhexidinsprit 5 mg/mL, låt torka och applicera därefter ett nytt förband.

Injektion/infusion/transfusion

Inför injektion eller infusion kontrolleras alltid intravasalt läge med Natriumklorid 9 mg/mL. Var uppmärksam på patientens reaktion på eventuell smärta samt svullnad. Efter injektion ska PVK:n spolas för mekanisk rengöring (spolmängd vuxna: 10 mL och barn: anpassad mängd). Regelbunden spolning på vilande PVK rekommenderas inte.

Injektioner/infusioner bör ges via rengjord injektionsventil. Rengör membranet noggrannt genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5-10 sekunder och låt luftttorka [6].

Observera att vissa läkemedel inte ska administreras i en perifer venkateter. Följ lokala anvisningar samt anvisningar i FASS.

Blodprovstagning

Blodprov kan tas via PVK och detta finns beskrivet  i Vårdhandbokens texter om venös blodprovstagning.

Till toppen av sidan