Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Lumbalpunktion - Översikt

  Lumbalpunktion görs för diagnos och behandling. Lumbalpunktion innebär ett instick i spinalkanalen då likvor (cerebrospinalvätska) tappas ut för provtagning, avlastning eller behandling.

 • Förberedelser

  Före lumbalpunktionen gör ansvarig läkare en klinisk bedömning för att utesluta kontraindikationer. Det är viktigt att ta reda på om patienten har frågor eller funderingar inför punktionen.

 • Tillvägagångssätt

  Tillvägagångssätten kan skilja sig något åt beroende på i vilket syfte punktionen utförs. Hänsyn tas till lokala rutiner. Sterila handskar bör användas av utföraren.

 • Film om tillvägagångssätt vid lumbalpunktion

  Här kan du se en film som visar tillvägagångssättet vid lumbalpunktion i sittande ställning. Filmen har berättarröst och visas via en tjänst som heter Mediaflow.

 • Efter lumbalpunktion

  Tryck med en kompress över punktionsstället efter ingreppet och sätt på förband eller plåster. Läkare ordinerar om och hur länge patienten ska ligga i planläge efter undersökningen.

 • Lokala anvisningar

  Inom området lumbalpunktion kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för provtagning enligt respektive laboratorium angående:

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om lumbalpunktion.

Till toppen av sidan