Lumbalpunktion

Lumbalpunktion - Översikt

Lumbalpunktion görs för diagnos och behandling. Lumbalpunktion innebär ett instick i spinalkanalen då likvor (cerebrospinalvätska) tappas ut för provtagning, avlastning eller behandling. Insticket görs vanligen mellan tredje och fjärde ländkotan, alternativt mellan fjärde och femte ländkotan.

Bild som visar lumbalpunktion
Lumbalpunktion görs vanligen mellan tredje och fjärde ländkotan, alternativt mellan fjärde och femte ländkotan.

Lumbalpunktion ordineras och utförs av läkare. Uppgifter om punktionen och patientens tillstånd dokumenteras i journalen.

Till toppen av sidan