Lumbalpunktion

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området lumbalpunktion

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

Provtagning enligt respektive laboratorium angående:

  • Provtagningsmaterial.
  • Vilken mängd likvor som krävs för analysen.
  • Märkning vid känd blodsmitta.
  • Omhändertagande av använt material.
Till toppen av sidan