Lumbalpunktion

Förberedelser

Före lumbalpunktionen gör ansvarig läkare en klinisk bedömning för att utesluta kontraindikationer.

Informera patienten

Det är viktigt att ta reda på om patienten har frågor eller funderingar inför punktionen. Informera patienten om hur punktionen går till, hur det kan kännas och om eftervården. Informera om vilka möjligheter det finns till lokalbedövning. Kom ihåg att efterfråga överkänslighet mot läkemedel.

Material

Se till att följande finns tillgängligt inför en lumbalpunktion:

 • skyddsrock/plastförkläde.
 • sterila handskar.
 • munskydd.
 • tvättset.
 • eventuellt en steril hålduk över det planerade punktionsstället.
 • lokalbedövningsmedel.
 • klorhexidinsprit 5 mg/mL.
 • 2-5 mL spruta.
 • uppdragningskanyl.
 • kanyl nummer 0.6 x 25 mm.
 • steril lumbalpunktionsnål (läs mer om nåltyper på sidan Efter lumbalpunktion).
 • stigrör, om likvortrycket ska mätas.
 • sterila centrifugrör.
 • kompress och häfta.

Om provtagning ska göras behövs provtagningsmaterial enligt respektive laboratoriums anvisning. Kontrollera också vilken mängd likvor som krävs för analysen.

Här finns regionala tillägg

Inför lumbalpunktionen

Undersökningen görs i ett behandlingsrum, undersökningsrum eller ett vårdrum med skydd för insyn. Den kan göras polikliniskt.

Förutom läkaren som utför punktionen, bör ytterligare en personal finnas till hands och medverka under undersökningen för att stödja och observera patienten med tanke på eventuell smärta och oro.

Patienten intar något av nedanstående lägen:

 1. Liggande på sidan med ryggen så nära sängkanten som möjligt. Be patienten att dra upp sina knän och böja ner huvudet så att ryggen blir krum. Krum rygg vidgar avståndet mellan kotorna vilket underlättar punktionen. Vid tryckmätning i likvor måste patienten alltid ligga. Be då patienten räta ut benen något efter att nålen kommit på plats då det intrakraniella trycket ökar om benen pressar upp mot magen. 
 2. Sittande på sängkanten med benen utanför och huvudet nerböjt. Se till att patienten har ordentligt stöd för fötter och armar. Använd gärna ett bord försett med kudde som patienten kan luta sig mot, ett gåbord med handtag, polstrad dyna och bromsade hjul brukar fungera bra.
Krum rygg vid lumbalpunktion vidgar avståndet mellan kotorna, vilket underlättar punktionen.

Vid behov kortas håret i punktionsområdet med sax.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan