Blodtrycksmätning, manuell

Att tänka på vid tillvägagångssätt

Lyssna och mäta

  • Vid framför allt högt blodtryck kan ett "silent gap" (auskultatoriskt gap) uppträda. Det innebär en tyst period mellan systole och diastole. Exempel: Blodtrycket är 180/80. Vid mätningen hörs ljuden först vid 180 men vid 160 blir det tyst och det är tyst till 120 då pulsljuden åter hörs. Därefter upphör de helt vid 80.
  • Det systoliska värdet vid förmaksflimmer är det värde där minst 2 slag i rad hörs [15]. Ibland kan ett första slag höras och därefter uppstår en kort paus innan flera slag efter varandra hörs.
  • Vid oregelbunden rytm (förmaksflimmer vanligast) ska minst två värden mätas och medelvärdet av dessa noteras. Detta beroende på att hjärtslagen har olika slagvolym och det ger lite olika blodtrycksvärden vid mätningar.
  • Vid framför allt förmaksflimmer når inte alla blodvågor ut till armarna, det vill säga hjärtats egentliga slagfrekvens är högre än den pulsfrekvens som kan kännas/höras i a.brachialis.
  • Vid stela kärl eller aortainsufficiens kan det diastoliska blodtrycket höras ända ned till 0 mmHg.
  • Om blodtrycksvärdet är olika i armarna ska blodtrycket fortsättningsvis alltid mätas i armen med högst blodtryck.
  • "White coat effect" innebär att patienterna får ett falskt för högt blodtrycksvärde när de kommer till läkare eller annan vårdpersonal.

Teknik

  • Det är viktigt att inte trycka stetoskopet för hårt mot artären. Då kan kärlet komprimeras och pulsljuden utebli.
  • Visaren på manometern börjar ofta "slå" när man mäter blodtrycket. Det kan den göra högt över det systoliska värdet och går inte att använda som mätmetod.
Till toppen av sidan