Innehåll

Visa innehåll som:
EKG - Översikt

Vilo-EKG är näst efter hjärtauskultation den vanligaste diagnostiska hjärtundersökningen i sjukvården. Vilo-EKG tas vanligtvis på kliniska fysiologiska laboratorier och akutmottagningar samt ingår ofta som del i vanliga hälsokontroller, inför en operation eller för att få friskintyg.

EKG-registrering

Den elektriska impulsens spridning i hjärtat ger upphov till elektriska potentialskillnader som kan avläsas på kroppsytan som en EKG-registrering.

Tillvägagångssätt

En lugn och avslappnad patient är en förutsättning för en god EKG-registrering och tillförlitlig klinisk analys av resultat. Inga patientförberedelser krävs.

Olika EKG-avledningar

Bipolära avledningar använder en positiv och en negativ elektrod. Unipolära avledningar mäter mellan en explorerande och en elektriskt neutral referenselektrod, Wilsonelektroden.

EKG-tolkning och specialmetoder

EKG-tolkning görs med hänsyn tagen till ålder, kön, sjukhistoria, medicinering och klinisk frågeställning. Om möjligt bör jämförelse med tidigare EKG utföras [7-8].

Film om elektrodplacering vid EKG-registrering

Här kan du titta på en film som visar hur elektroder placeras vid ett vilo-EKG med 12 avledningar. Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow. Om du inte kan se filmen, kontakta din lokala IT support.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om EKG.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om EKG.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom EKG.

Till toppen av sidan