Innehåll

Visa innehåll som:
 • EKG - Översikt

  Vilo-EKG är näst efter hjärtauskultation den vanligaste diagnostiska hjärtundersökningen i sjukvården. Vilo-EKG tas vanligtvis på kliniska fysiologiska laboratorier och akutmottagningar samt ingår ofta som del i vanliga hälsokontroller, inför en operation eller för att få friskintyg.

 • EKG-registrering

  Den elektriska impulsens spridning i hjärtat ger upphov till elektriska potentialskillnader som kan avläsas på kroppsytan som en EKG-registrering.

 • Tillvägagångssätt

  En lugn och avslappnad patient är en förutsättning för en god EKG-registrering och tillförlitlig klinisk analys av resultat. Inga patientförberedelser krävs.

 • Olika EKG-avledningar

  Bipolära avledningar använder en positiv och en negativ elektrod. Unipolära avledningar mäter mellan en explorerande och en elektriskt neutral referenselektrod, Wilsonelektroden.

 • EKG-tolkning och specialmetoder

  EKG-tolkning görs med hänsyn tagen till ålder, kön, sjukhistoria, medicinering och klinisk frågeställning. Om möjligt bör jämförelse med tidigare EKG utföras [7-8].

 • Film om elektrodplacering vid EKG-registrering

  Här kan du titta på en film som visar hur elektroder placeras vid ett vilo-EKG med 12 avledningar. Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow. Om du inte kan se filmen, kontakta din lokala IT support.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om EKG.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om EKG.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom EKG.

Till toppen av sidan