EKG

EKG-registrering

Den elektriska impulsens spridning i hjärtat ger upphov till elektriska potentialskillnader som kan avläsas på kroppsytan som en EKG-registrering.

Bild som visar ett EKG-komplex
EKG-komplex.
  • P-vågen, motsvarar förmakens depolarisation.
  • PQ-tiden, den tid det tar innan impulsen har passerat AV-knutan.
  • QRS-komplexet, representerar kamrarnas depolarisation.
  • ST-sträckan och T-vågen, kamrarnas repolarisation.

Förekomsten av P-vågor i registreringen, deras utseende och relation till QRS-komplexen, PQ-tiden, QRS-komplexens bredd och utseende är betydelsefulla fynd vid diagnostik av rubbningar i hjärtrytmen.

Förändringar av ST-sträckan och T-vågen kan vara tecken på syrebrist eller skada på hjärtmuskeln.

Till toppen av sidan