EKG

Relaterad information

Goldberger A, Goldberger Z, Shvilkin A. Goldberger's Clinical Electrocardiography. A Simplified Approach. 9th ed. Elsevier; 2017

Goldschlager N, Goldman MJ, Goldman MJ. Principles of clinical electrocardiography. 13th ed. Norwalk, Conn.: Appleton & Lange; 1989.

Jern S, Jern H. Klinisk EKG-diagnostik 2.0. Ljungskile: Sverker Jern utbildning; 2012.

Jorfeldt L, Pahlm O. EKG: grunder, handledning vid tolkning och 101 kliniska fall. 1. uppl. Studentlitteratur; 2011.

Lind Y, Lind L. EKG-boken. 1. uppl. Stockholm: Liber; 2010.

Schamroth L. The disorders of cardiac rhythm. 2nd ed. Oxford, 1980.

Lästips vid andra specialmetoder inom elektrokardiografi

Pahlm O, Sörnmo L. Elektrokardiologi: klinik och teknik. Lund: Studentlitteratur; 2006.

Persson J, Stagmo M. Perssons kardiologi: Hjärtsjukdomar hos vuxna. 7 uppl. Studentlitteratur 2014.

Film

Film som visar koppling av EKG samt ett exempel på hur en EKG-apparat hanteras. Informationsstab, Västerbottens läns landsting. Använd lösenordet: fyslabnus (film visas i Vimeo)

Till toppen av sidan