Tillvägagångssätt

EKG

En lugn och avslappnad patient är en förutsättning för en god EKG-registrering och tillförlitlig klinisk analys av resultat. Inga patientförberedelser krävs. Undersökningen kan utföras på exempelvis läkarmottagningar, sjukhus eller i ambulans.

Under undersökningen ska patienten ligga på rygg. Patienten ska vara bar på överkroppen samt där registreringselektroderna fästs på underarmar och underben. Undersökningen tar omkring 10 minuter och ger inga besvär utöver eventuell lätt hudrodnad efter elektroderna.

För att kunna utvärdera olika delar av hjärtat används flera avledningar. En patologisk process syns oftast endast i en eller två av de 12 avledningarna som ingår i ett rutin-EKG (läs mer i texten Olika EKG-avledningar).

Elektrodplacering

Kablar för extremitetsavledningarna (färgkodade)

  • Svart: Höger ben.
  • Grön: Vänster ben.
  • Röd: Höger arm.
  • Gul: Vänster arm.
Bild som visar elektrodplacering vid EKG
Elektrodplacering av extremitetsavledningar.
Bild som visar elektrodplacering vid EKG
Elektrodplacering av extremitetsavledningar.

Placering av bröstavledningarna (precordialavledningar)

  • V1: i 4:e revbensmellanrummet vid högra bröstbenskanten.
  • V2: i 4:e revbensmellanrummet vid vänstra bröstbenskanten.
  • V3: diagonalt mellan V2 och V4.
  • V4: i 5:e revbensmellanrummet i medio-clavikularlinjen.
  • V5: i höjd med V4, i främre axillarlinjen.
  • V6: i höjd med V4 och V5, i mellersta axillarlinjen.

Samtliga avledningar är färg- och sifferkodade.

Bild som visar bröstavledningar vid EKG
Elektrodplacering av bröstavledningar.
Bild som visar bröstavledningar vid EKG
Elektrodplacering av bröstavledningar.

Annan elektrodplacering

Vid vissa fall kan det finnas anledning att frångå standardplacering av elektroderna. Detta ska i förekommande fall anges på EKG-kurvan. Är patienten gipsad eller amputerad får extremitetselektroderna placeras så långt ut som möjligt på extremiteten. Hos patienter med skakningar bör extremitetselektroderna placeras utanför bålen, så högt upp som möjligt på extremiteten. Hos patienter med situs inversus (hjärtat på höger sida) utförs dubbla registreringar dels med normal elektrodplacering, dels med alla elektroder placerade spegelvänt.

Elektroder

Blanda inte elektroder med olika legeringar. Engångselektroder ska uppfylla internationella krav på biokompatibilitet och elektrisk prestanda enligt AAMI EC12: 2000. 

Engångselektroder ska alltid kastas efter användning. Används flergångselektroder (sugelektrodsystem exempelvis "Kiss 10") ska dessa torkas av med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel efter varje patientanvändning samt läggas för rengöring i alkoholbaserad lösning efter varje dag.

Glöm inte att torka bort eventuellt gel eller annan elektrodvätska från patienten när undersökningen är klar.

Till toppen av sidan