EKG

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom EKG. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

En vanlig orsak till varför EKG utförs är:
Vad sker vid elektrisk aktivering, depolarisation, av myokardcellen?
Vad innebär det att sinusknutan har automacitet?
AV-systemet är enda förbindelsen mellan förmak och kammare. Vad händer när den elektriska impulsen når AV-knutan?
Vid tolkning av EKG kan man bland annat med ledning av PQ-tiden, det vill säga den tid det tar innan impulsen passerat AV-knutan, se tecken på?
Vad avspeglar ST-sträckan och T-vågen i EKG-komplexet?
För att utvärdera olika delar av hjärtat används flera avledningar. Hur många avledningar ingår i ett rutin-EKG?
Hur definieras avledning vid ett rutin EKG?
Vad visar bröstavledningarna?
Extremitetsavledningarna är färgkodade. Vad representerar den svarta?
Vad är skillnaden mellan unipolär och bipolär avledning?
Felaktig placering av elektroderna V1, V2 och V3 kan leda till en bedömning om att patient har:
Till toppen av sidan