Referenser och regelverk

 1. SS-EN ISO 9999:2011. Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Klassificering och terminologi (ISO 9999:2011). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2011.
 2. Myndigheten för delaktighet. Välfärdsteknologi.
 3. Koder för funktionstillstånd (ICF och ICF-CY). Stockholm: Socialstyrelsen; 2017.
 4. Utbildningsmaterial om ICF och ICF-CY. Stockholm: Socialstyrelsen; 2016.
 5. Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning 2016. Stockholm: Socialstyrelsen; 2016 (reviderad augusti 2017).
 6. Wärnberg L. Bruksanvisningar till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2010. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet; 2010.
 7. Gardner P, Muller M, Prior B, So K, Tooze J, Eum L, et al. Wheelchair cleaning and desinfection in Canadian health care facilities: “That´s wheelie gross!”. American Journal of Infection Control. 2014;42:1173-7.
 8. Kramer A, Schwebke I, Kampf G. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces?. BMC Infectious Diseases. 2006;6:130.
 9. Otter, J. Yezli, S. and French, G. The Role Played by Contaminated Surfaces in the Transmission of Nosocomial Pathogens. Infection Control and Hospital Epidemiology.. 2011;32(7):687-699.
 10. Städning i vårdlokaler SIV; Vårdhygieniska riktlinjer och rekommendationer för städ-och vårdpersonal. Svensk förening för vårdhygien; 2012.
 11. SS-EN ISO 10535:2007. Lyftar för personer med funktionshinder (personlyftar) - Krav och provningsmetoder (10535:2006). 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2007.

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

 • Karlsson A, Lindström L-E. Hjälpmedel ur brukarens perspektiv. Stockholm: Socialstyrelsen; 1996.
 • Johannessen E, Jahlenius L. Låt udda bli jämt: exempel på åtgärder vid bostadsanpassning.. Vällingby: Handikappinstitutet; 1997.
 • Estreen M. Större inflytande och delaktighet: slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet; 2010.
 • Reifeldt K, Skebäck C. Arbeta med personlyft: vägledning och råd för dig som arbetar med personlyftar och lyftselar. 7. uppl. Göteborg: Hjälpmedelsinstitutet Göteborg; 2015.
 • Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.

Regelverk

Till toppen av sidan