Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. SS-EN ISO 9999:2016. Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Klassificering och terminologi (ISO 9999:2011). Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2016.
  2. Termbanken. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020 [uppdaterad 2023-03-16; citerad 2023-08-29].
  3. Koder för funktionstillstånd (ICF och ICF-CY). Stockholm: Socialstyrelsen; 2017.
  4. Utbildningsmaterial om ICF och ICF-CY. Stockholm: Socialstyrelsen; 2016.
  5. Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning 2016. Stockholm: Socialstyrelsen; 2016 (reviderad augusti 2017).
  6. Wärnberg L. Bruksanvisningar till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2010. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet; 2010.
  7. Gardner P, Muller MP, Prior B, So K, Tooze J, Eum L, et al. Wheelchair cleaning and desinfection in Canadian health care facilities: “That´s wheelie gross!”. American Journal of Infection Control. 2014;42(11):1173-7.
  8. Kramer A, Schwebke I, Kampf G. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces?. BMC Infectious Diseases. 2006;6:130.
  9. Otter, J. Yezli, S. and French, G. The Role Played by Contaminated Surfaces in the Transmission of Nosocomial Pathogens. Infection Control and Hospital Epidemiology.. 2011;32(7):687-699.
  10. Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH). Städning i vårdlokaler SIV: Vårdhygieniska rekommendationer för städ-, service- vård- och omsorgspersonal (pdf). Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH); 2020 [citerad 2023-08-18].
  11. SS 8760014:2017. Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Svenska institutet för standarder; 2017.
  12. SS-EN ISO 10535:2007. Lyftar för personer med funktionshinder (personlyftar) - Krav och provningsmetoder (10535:2006). 2. uppl. Stockholm: Swedish Standards Institute (SIS); 2007.

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  • Karlsson A, Lindström L-E. Hjälpmedel ur brukarens perspektiv. Stockholm: Socialstyrelsen; 1996.
  • Estreen M. Större inflytande och delaktighet: slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel. Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet; 2010.
  • Reifeldt K, Skebäck C. Arbeta med personlyft: vägledning och råd för dig som arbetar med personlyftar och lyftselar. 7. uppl. Göteborg: Hjälpmedelsinstitutet Göteborg; 2015.
  • Folkhälsomyndigheten. Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006. [citerad 2023-08-16];

  Regelverk

  Till toppen av sidan