Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Svenska Institutet för Standarder (SIS). Hjälpmedel - Klassificering och terminologi (ISO 9999:2022) [Internet]. Stockholm: Svenska Institutet för Standarder (SIS); 2022 [citerad 2023-08-18].
  2. Termbanken. Stockholm: Socialstyrelsen; 2020 [uppdaterad 2023-03-16; citerad 2023-08-29].
  3. Socialstyrelsen. Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF [Internet]. Socialstyrelsen; 2018 [uppdaterad 2022-11-15; citerad 2023-08-18].
  4. Socialstyrelsen. Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning [Internet]. Socialstyrelsen; 2019 [uppdaterad 2022-08-17; citerad 2023-08-18].
  5. Gardner P, Muller MP, Prior B, So K, Tooze J, Eum L, et al. Wheelchair cleaning and desinfection in Canadian health care facilities: “That´s wheelie gross!”. American Journal of Infection Control. 2014;42(11):1173-7.
  6. Kramer A, Schwebke I, Kampf G. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces?. BMC Infectious Diseases. 2006;6:130.
  7. Otter, J. Yezli, S. and French, G. The Role Played by Contaminated Surfaces in the Transmission of Nosocomial Pathogens. Infection Control and Hospital Epidemiology.. 2011;32(7):687-699.
  8. Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH). Städning i vårdlokaler SIV: Vårdhygieniska rekommendationer för städ-, service- vård- och omsorgspersonal (pdf). Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH); 2020 [citerad 2024-01-08].
  9. SS 8760014:2017. Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Svenska institutet för standarder; 2017.

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  Regelverk

  Till toppen av sidan