Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

Boverket. Bostadsanpassningsbidraget - en handbok. Digital handbok om lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Information om de kommunala bidragen, bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag. 

Läkemedelsverket. Regelverk för medicintekniska produkter. 2019 [uppdaterad 2023-04-11].

Myndigheten för delaktighet (MFD). MFD arbetar med att främja, guida och stödja samhällets aktörer att genomföra sina uppdrag utifrån hela befolkningens behov och förutsättningar.

Socialstyrelsen Hjälpmedel. Socialstyrelsen har tagit över en rad publikationer sedan Hjälpmedelsinstitutet upphört och webbplatsen stängts. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Förskrivning av hjälpmedel. Stockholm; 2023.

Tema Hjälpmedel på 1177.se har faktagranskad information om olika hjälpmedel och om hur det går till att få ett hjälpmedel. Innehållet riktar sig till användare av hjälpmedel och är skrivet så att det ska vara lätt att förstå för alla invånare.

Till toppen av sidan