Boverket, Bostadsanpassningsbidraget - en handbok. Information om de kommunala bidragen, bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag.

Definitioner av välfärdsteknologi: Myndigheten för välfärdsteknologi, 2016.

Läkemedelsverket: Information från Läkemedelsverket om medicintekniska produkter.

Läkemedelsverket: Information från Läkemedelsverket om specialanpassning av medicintekniska produkter. 

Myndigheten för delaktighet, mfd.se, arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter. Myndighetens uppdrag är att verka för att funktionshinderspolitiken får genomslag i hela samhället.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Hjälpmedel funktionsnedsättning. Stockholm; 2018.

Socialstyrelsen Hjälpmedel. Socialstyrelsen har tagit över en rad publikationer sedan Hjälpmedelsinstitutet upphört och webbplatsen stängts. 

Tema Hjälpmedel på 1177.se har faktagranskad information om olika hjälpmedel och om hur det går till att få ett hjälpmedel. Innehållet riktar sig till användare av hjälpmedel och är skrivet så att det ska vara lätt att förstå för alla invånare.

Till toppen av sidan