Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för exempelvis:
 
  • Den organisatoriska ansvarsfördelningen beträffande hjälpmedel.
  • Vilka hjälpmedel som kan förskrivas i respektive kommun/region.
  • Rutiner för när och hur hjälpmedel ska rengöras och desinfekteras.
Till toppen av sidan