Inom området hjälpmedel vid fysiska funktionsnedsättningar

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för exempelvis:
  • Den organisatoriska ansvarsfördelningen beträffande hjälpmedel.
  • Vilka hjälpmedel som kan förskrivas i respektive kommun/ landsting.
  • Rutiner för när och hur hjälpmedel ska rengöras och desinfekteras.
Till toppen av sidan