Luftvägar

Trakeostomi

Innehåll

Visa innehåll som:
Trakeostomi - Översikt

Trakeotomi, så kallat strupsnitt, är ett operativt ingrepp som innebär att man gör en öppning på halsens framsida för att skapa fri luftväg. Öppningen i halsen kallas sedan trakeostomi eller trakeostoma. [1] Passagen ned till luftstrupen hålls öppen med hjälp av en trakealkanyl med eller utan kuff.

Trakealkanyler och rengöring

Kuffen medför en risk att skada luftstrupens vägg. Risken avgörs av hur hårt kuffen trycker och hur lång tid väggen belastas. Kontrollera trycket i kuffen med en speciell manometer. Trycket får inte överstiga 20-30 cm H2O.

Skötsel av trakeostomat

Vid skötsel av stomat används ren teknik [4, 8, 11-16]. Håll huden runt stomat ren och torr för att undvika risk för bakterie- och svampväxt. Ge akt på hudrodnad.

Följder av trakeostomi

En patient som nyligen har trakeotomerats bör iakttas noga de första timmarna, eftersom det finns risk för blödningar. [17-21] Var uppmärksam på svullnader runt stomat.

Akuta åtgärder vid komplikationer

I patientens omedelbara närhet, oavsett var patienten befinner sig eller typ av boende, måste det alltid finnas: sax, spruta (10 mL), långt näs,spekulum (alternativt peang eller hakar).

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om trakeostomi.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan