Trakeostomi

Skötsel av trakeostomat

Vid skötsel av stomat används ren teknik [4, 8, 11-16]. Håll huden runt stomat ren och torr för att undvika risk för bakterie- och svampväxt. Ge akt på hudrodnad. Prata med patienten genom hela vårdmomentet om vad som kommer att göras och varför. Fråga efter vilken information som har givits och vilka erfarenheter patienten har fått.

Byt förband, så kallad slitskompress, vid behov eller enligt ordination, dock minst två gånger per dag.

Kanylbandet byts lättast om två personer hjälps åt. En ansvarar för att kanylen hålls på plats och den andra byter kanylbandet. Det finns olika typer av kanylband. De vanligaste har kardborrefäste och är både mjuka, bekväma och säkra. Vissa band knyts fast. Knuten ska läggas på sidan av halsen för att undvika tryckskador. Den ska inte kunna glida och öppna sig och därför är rosett inte lämpligt. När bomullsband används som kanylband vid till exempel strålbehandling, ska bandet vara knutet med en råbandsknop för att inte kunna lösas upp.

Tillvägagångssätt

Tillvägagångssättet som beskrivs gäller oavsett om patienten vårdas på sjukhus, på vårdboende eller i hemmet.

  1. Börja med att informera patienten.
  2. Fukta en ren kompress med kranvatten [16].
  3. Rengör området runt stomat. Vid rodnad runt stomat, kan det vara bra att pensla på med en barriärfilm som ger en skyddande hinna [6]. Låt torka ordentligt innan ny slitskompress sätts på plats. Om rodnaden inte går bort, smörj med en salva som innehåller medel mot svamp, antibiotika och kortison.
  4. Rengör patientens hals och nacke med mild tvål och kranvatten.
  5. Vid byte av kanylband: Klargör vem som ska hålla kanylen på plats och vem som ska byta bandet. Bandet ska spännas så att det finns plats för en - max två fingrar mellan band och hals. 
  6. Inspektera, rapportera och dokumentera stomats utseende och eventuella förändringar.
  7. Vid misstanke om infektion runt stomat tas ett prov för odling enligt ordination.

Efter omläggningen, dokumentera inflammations- eller infektionstecken såsom rodnad eller svullnad, samt även sekretmängd och färg på det och eventuella granulom.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan