Trakeostomi

Skötsel av trakeostomat

Vid skötsel av stomat används ren teknik [4, 8, 11-16]. Håll huden runt stomat ren och torr för att undvika risk för bakterie- och svampväxt. Ge akt på hudrodnad. Prata med patienten genom hela vårdmomentet om vad som kommer att göras och varför. Fråga efter vilken information som har givits och vilka erfarenheter patienten har fått.

Byt förband, så kallad slitskompress, vid behov eller enligt ordination, dock minst två gånger per dag.

Kanylbandet byts lättast om två personer hjälps åt. En ansvarar för att kanylen hålls på plats och den andra byter kanylbandet. Det finns olika typer av kanylband. De vanligaste har kardborrefäste och är både mjuka, bekväma och säkra. Vissa band knyts fast. Knuten ska läggas på sidan av halsen för att undvika tryckskador. Den ska inte kunna glida och öppna sig och därför är rosett inte lämpligt. När bomullsband används som kanylband vid till exempel strålbehandling, ska bandet vara knutet med en råbandsknop för att inte kunna lösas upp.

Tillvägagångssätt

Tillvägagångssättet som beskrivs gäller oavsett om patienten vårdas på sjukhus, på vårdboende eller i hemmet.

  1. Börja med att informera patienten.
  2. Fukta en ren kompress med kranvatten [16].
  3. Rengör området runt stomat. Vid rodnad runt stomat, kan det vara bra att pensla på med en barriärfilm som ger en skyddande hinna [6]. Låt torka ordentligt innan ny slitskompress sätts på plats. Om rodnaden inte går bort, smörj med en salva som innehåller medel mot svamp, antibiotika och kortison.
  4. Rengör patientens hals och nacke med mild tvål och kranvatten.
  5. Vid byte av kanylband: Klargör vem som ska hålla kanylen på plats och vem som ska byta bandet. Bandet ska spännas så att det finns plats för en - max två fingrar mellan band och hals. 
  6. Inspektera, rapportera och dokumentera stomats utseende och eventuella förändringar.
  7. Vid misstanke om infektion runt stomat tas ett prov för odling enligt ordination.

Efter omläggningen, dokumentera inflammations- eller infektionstecken såsom rodnad eller svullnad, samt även sekretmängd och färg på det och eventuella granulom.

Till toppen av sidan