Lokala anvisningar

TRAKEOSTOMI

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området trakeostomi

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

  • rengöringsmetod av flergångs innerkanyler

Se tillverkarens bruksanvisning vad gäller

  • hantering och byte av fukt- och värmeväxlare.
Till toppen av sidan