Trakeostomi

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området trakeostomi

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

  • Rengöringsmetod av flergångsinnerkanyler. Innerkanylen ska mekaniskt rengöras med milt diskmedel och vatten, därefter sköljas med koksalt (inte kranvatten) och torkas torr med kompress innan den används igen, enligt Nationella rekommendationer för Trakeotomi och Trakeostomivård 2017.

Se tillverkarens bruksanvisning vad gäller

  • hantering och byte av fukt- och värmeväxlare.
Till toppen av sidan