Relaterad information

FÖRSTOPPNING

Läs mer om tarmfunktionsstörningar på NIKOLA:as webbsida. NIKOLA är ett nationellt nätverk inom bland annat blåsfunktionsområdet och har även informationsmaterial för patienter och närstående.

Patientinformation

Information och egenvårdsråd finns på 1177 Vårdguiden - både när det gäller barn och vuxna.

Till toppen av sidan