Förstoppning

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom förstoppning. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vid långvarig förstoppning kan fekalom bildas. Vilket är det vanligaste symtomet på fekalom?
Vid slow-transitförstoppning tar det lång tid för tarminnehållet att passera hela mag- och tarmkanalen. Hur lång tid tar det?
Vilken tid på dygnet är tarmmotoriken som mest aktiv?
På vilket sätt kan rektocele försvåra tarmtömningen?
Vilken åtgärd vidtas i första hand när en person får problem med förstoppning?
Fiberrik kost kan förebygga förstoppning men extra vaksamhet bör iakttas om personen har:
Vid svår förstoppning kan det bli nödvändigt att plocka ut avföringen manuellt, så kallad digitering. Vem är behörig att ordinera åtgärden?
Till toppen av sidan