Förstoppning

Förstoppning - Översikt

Att ha problem med förstoppning och tömningen av tarmen kan vara besvärligt och generande för den drabbade. De flesta människor har regelbunden tarmtömning en gång per dag, oftast på morgonen eller efter måltid då tarmmotoriken är som mest aktiv [1]. Det är en ganska stor variation mellan olika individer och allt mellan att ha avföring tre gånger/dag till tre gånger/vecka anses vara normalt [1]. I populationsstudier säger 18-22% av kvinnorna och 7-8% av männen att de är ibland eller ofta är förstoppade [2]. Förstoppning för de flesta är dock inte lika med att man har glest mellan avföringarna. En studie på unga friska vuxna definierade förstoppning istället som att ha svårigheter att krysta ut avföring (52%), att ha hård avföring (44%) och att ha oförmåga att ha avföring när man vill (34%). Endast 32% definierade förstoppning som att det var lång tid mellan avföringar [1].

Definitionen av förstoppning brukar därför sammanfattas som att ha glesa avföringar och/eller problem med själva tömningen av tarmen som till exempel överdriven krystning, hård avföring, känsla av ofullständig tarmtömning, lång tid för att tömma tarmen eller andra svårigheter att få ut avföringen. För en enhetlig definition inom förstoppningsforskningen används ofta ROME IV kriterierna (se nedan) [3].

Indelning - kategorier

Ett vanligt sätt att dela in förstoppning är att dela in i kategorierna slow-transit förstoppning och i förstoppning orsakad av bäckenbottendysfunktion [3]. Båda kategorier är vanligare hos kvinnor.

Slow-transit förstoppning

Medeltiden avföringen transporteras genom tjocktarmen är för kvinnor 39 timmar och för män 31 timmar. Vid slow-transit förstoppning tar det för lång tid för tarminnehållet att passera hela mag- och tarmkanalen (mer än fyra dygn). Den exakta orsaken till slow-transit förstoppning är inte känd, men en av teorierna som finns är att de nerver som styr tarmens motorik inte fungerar normalt [2].

Bäckenbottendysfunktion

Bäckenbottendysfunktion betyder förenklat att man har besvär med själva tarmtömningen. Tömningen av tarmen är komplicerad och kräver en koordination av flera muskler. För att bibehålla kontinensen hålls ändtarmen böjd med hjälp av den så kallade puborektalismuskeln samt av den inre och yttre ändtarmsmuskeln. För att tömma ändtarmen slappnar dessa muskler av och vinkeln slätas ut.

Den vanligaste orsaken vid bäckenottendysfunktion är att man vid tarmtömning inte kan slappna av normalt och istället till och med spänner dessa muskler. Smärta i analkanalen, till exempel vid sprickor (analfissurer), kan bidra till oförmågan att slappna av. Anatomiska förändringar som kan påverka själva tarmtömningen kan också vara rektocele och prolaps.

Med åldern och vid vissa sjukdomar kan den sammantagna propulsionskraften (det vill säga den sammanlagda kraften som gör att avföringen kommer ut) försvagas med en sämre och/eller ineffektivare tarmtömning som följd [3].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan