Förstoppning

Läkemedelsbehandling

Läkemedel är den behandling som har bäst bevisad effekt vid förstoppning. Det mest dokumenterade läkemedlet är makrogol, och rekommendationen idag är att all ny behandling mot förstoppning bör jämföras med en makrogol [3]. Även natriumpikosulfat har nu fått god dokumentation och är ett kraftfullt och säkert alternativ vid terapiresistent förstoppning [4]. Nyare läkemedel som prukaloprid och linaklotid har också visat sig vara effektiva vid förstoppning men är något dyrare. De vanligaste biverkningarna för läkemedel mot förstoppning är diarréer och oftast krävs att individen själv provar ut lämplig dos.

Läkemedel som ökar sekretion från tarmen

Cirka 50% av patienter med kronisk förstoppning får tillräcklig effekt av fibrer eller osmotiska läkemedel. För de patienter som inte svarar på denna behandling så är nästa steg att lägga till natriumpikosulfat eller bisakodyl. Bisakodyl och natriumpikosulfat är läkemedel som i väldigt liten utsträckning tas upp av mag- tarm kanalen utan utövar sin effekt i tjocktarmen där de ökar sekretionen. Dessa läkemedel är i regel effektiva och används i första hand som vid behovs medicinering (till exempel om man inte haft avföring på tre dygn). Ett annat alternativ är linaklotid som är ett nyare läkemedel som också stimulerar till sekretion i tarmen men som även har indikationen förstoppningsdominerad IBS.

Till toppen av sidan