Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Fass.

  Nedanstående referens gäller generellt för texterna i ämnet

  • Kristoffersen NJ, Nortvedt F, Skaug E-A, Engqvist J, redaktörer. Grundläggande omvårdnad, del 2. Stockholm: Liber; 2006.

  Nedanstående referenser avser den del av texterna som rör irrigation

  • Almås H, Stubberud D-G, Grønseth R, red. Bolinder-Palmér I, Olsson K, Toverud KC. Klinisk omvårdnad. 2. uppl. Stockholm: Liber; 2011.
  • Emmanuel AV, Krough K et al. Consensus review of best practice of transanal irrigation in adults. Spinal Cord. 2013;51:732-738.
  • Persson E, Berndtsson I, Carlsson E, red. Stomi- och tarmopererad: ett helhetsperspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2008.
  Till toppen av sidan