Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

  Referenser

  1. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Fass.

  Nedanstående referens gäller generellt för texterna i ämnet

  • Kristoffersen NJ, Nortvedt F, Skaug E-A, Engqvist J, redaktörer. Grundläggande omvårdnad, del 2. Stockholm: Liber; 2006.
  • Stubberud D-G, Almås H, Grønseth R. Klinisk omvårdnad 1. Upplaga 3. Stockholm: Liber; 2020.

  Nedanstående referenser avser den del av texterna som rör irrigation

  Regelverk

  Till toppen av sidan