Referenser och regelverk

  1. Läkemedelsindustriföreningen (LIF). Fass.

Nedanstående referens gäller generellt för texterna i ämnet

  • Kristoffersen NJ, Nortvedt F, Skaug E-A, Engqvist J, redaktörer. Grundläggande omvårdnad, del 2. Stockholm: Liber; 2006.

Nedanstående referenser avser den del av texterna som rör irrigation

  • Almås H, Stubberud D-G, Grønseth R, red. Bolinder-Palmér I, Olsson K, Toverud KC. Klinisk omvårdnad. 2. uppl. Stockholm: Liber; 2011.
  • Emmanuel AV, Krough K et al. Consensus review of best practice of transanal irrigation in adults. Spinal Cord. 2013;51:732-738.
  • Persson E, Berndtsson I, Carlsson E, red. Stomi- och tarmopererad: ett helhetsperspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2008.
Till toppen av sidan