Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Lavemang

Mikrolavemang och minilavemang

Gör så här:

  1. Informera patienten om vad du kommer att göra.
  2. Låt patienten ligga på vänster sida, med böjda knän.
  3. Smörj lavemangspipen med några droppar av lavemangsvätskan eller med glidslem och för försiktigt in pipen i ändtarmen. Lavemangspipen förs in med hela sin längd. På barn under 3 år införs tubspetsen till halva sin längd [1].
  4. Töm vätskan i ändtarmen och behåll tuben hoptryckt när pipen dras ut.
  5. Uppmana patienten att försöka hålla kvar vätskan i minst 5-10 minuter.
  6. Dokumentera resultatet av behandlingen i patientjournalen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan