Lavemang

Mikrolavemang och minilavemang

  1. Informera patienten om vad du kommer att göra.
  2. Låt patienten ligga på vänster sida, med böjda knän.
  3. Smörj lavemangspipen med några droppar av lavemangsvätskan eller med glidslem och för försiktigt in pipen i rektum. Lavemangspipen förs in med hela sin längd. På barn under 3 år införs tubspetsen till halva sin längd. [1]
  4. Töm vätskan i ändtarmen och behåll tuben hoptryckt när pipen dras ut.
  5. Uppmana patienten att försöka hålla kvar vätskan i minst 5-10 minuter.
  6. Dokumentera resultatet av lavemanget i patientjournalen.
Till toppen av sidan