Lavemang

Vattenlavemang

Vattenlavemang ordineras för tömning av hela grovtarmen eller delar av den, till exempel som förberedelse för röntgenundersökning, obstipation, inkontinens eller ett operativt ingrepp i tarmen.

Vattenlavemang med tillsatt laxermedel

Vatten blandat med osmotiskt verkande laxermedel innehållande makrogol i olika kombinationer används både som förebyggande mot förstoppning men även vid behandling av fekalom, svår förstoppning och vid tarmrengöring inför undersökningar. Dessa laxermedel har också börjat användas för att ges som lavemang. Dosering är enligt varje preparats föreskrifter enligt Fass. Lavemanget ges med samma utrustning och tillvägagångssätt som ett vattenlavemang. Denna metod att använda dessa osmotiskt verkande läkemedel i form av lavemang per rektum eller via stomi används enligt väl beprövad erfarenhet men metoden saknar vetenskaplig evidens.

Om upprepade vattenlavemang ges, vilket inte är ovanligt vid obstipation, låt patienten vila mellan behandlingarna. Tänk också på att tillföra vätska, gärna varm, om patienten får dricka, eller som infusion enligt ordination.

Utrustning för vattenlavemang

Det här behöver du i samband med vattenlavemang:

 • lavemangsset för engångsbruk
 • droppställning eller annan anordning att hänga lavemangspåsen på
 • glidslem
 • eventuellt en stomikon
 • underlägg
 • avfallspåse
 • bäcken.

Gör så här

 

 1. Informera patienten noga innan du startar.
 2. Fyll lavemangspåsen med ordinerad mängd kroppstempererat vatten och töm slangen på luft genom att spola igenom den med vattnet. Häng påsen på en droppställning eller krok.
 3. Sänk om möjligt sängens huvudända till planläge.
 4. Be patienten lägga sig på vänster sida med lätt uppdragna knän, slappna av och andas med lugna andetag.
 5. Stryk glidslem på lavemangspipen och för försiktigt in den innanför slutmuskeln.
 6. Om en stomikon används, koppla den till lavemangspipen. Det går lätt att koppla samman stomikon och lavemangspip om den yttersta kulan på pipen klipps bort.
 7. Låt vattnet långsamt rinna in i tarmen till dess att patienten känner trängningar.
 8. Gör en paus och låt patienten vända sig på rygg. Låt vattnet långsamt rinna in igen till dess att patienten får knipkänsla.
 9. Gör ytterligare en paus och låt patienten vända sig på höger sida. Låt resterande vattenmängd rinna in och dra försiktigt ut pipen.
 10. Be patienten lägga sig på rygg och hålla vätskan så länge som möjligt, helst cirka 15 minuter. Lägg över en filt eller dylikt eftersom patienten ofta blir frusen.
 11. Hjälp patienten till toaletten eller ge patienten ett bäcken.

Lavemang som ges för snabbt kan ge obehag. Avbryt lavemanget om patienten blir illamående eller kallsvettig. Dokumentera resultatet av lavemanget i patientjournalen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan