Lavemang

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom lavemang. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Lavemang ges av sjuksköterskor, utan ordination
Lavemang ges ibland när patienten inte är förstoppad
Om patienten har ont i magen kan det vara klokt att pröva ett lavemang
Det är en fördel om patienten ligger på vänster sida när man ger lavemanget
Lavemang kan vara svårt att hålla och då kan man använda hjälpmedel som tvingar vattnet uppåt i tarmen
Det är bra att patienten får avskildhet och bör därför lämnas ensam under och efter lavemanget
Vid ett vattenlavemang spolar man in kroppstempererat vatten tills patienten känner trängningar
Det är inte nödvändigt att dokumentera resultatet av lavemanget i journalen, däremot bör arbetslaget informeras
Vid mini- och mikrolavemang bör patienten uppmanas att hålla kvar vätskan minst 20-30 minuter
Regelbunden TAI kan påbörjas utan ordination från läkare
Till toppen av sidan