Lavemang

Oljelavemang

Oljelavemang kan ges för att mjuka upp hård avföring, det är vanligt att ge 150-250 mL olja efter ordination.

Till vuxna har det under senare år börjat användas ett annat slags vattenlavemang i större utsträckning än att ge oljelavemang. Det vattenlavemanget är tillsatt med osmotiskt verkande laxermedel. Läs mer vid avsnittet vattenlavemang.

Utrustning för oljelavemang

Det här behöver du i samband med oljelavemang:

 • lavemangsset för engångsbruk
 • eventuellt en stomikon/tarmsond
 • sårspruta/spolspruta
 • droppställning
 • ordinerad olja
 • underlägg
 • avfallspåse
 • bäcken/tillgång till toalett.

Gör så här

 

 1. Informera patienten om vad som kommer att ske.
 2. Häll oljan i behållaren eller dra upp den i en sårspruta/spolspruta.
 3. Låt patienten lägga sig på vänster sida med lätt uppdragna ben.
 4. Används stomikon bör slangen klippas av i närheten av konen.
 5. Se till att det finns lite olja på pipen eller tarmsonden/stomikonen.
 6. För försiktigt in pipen innanför slutmuskeln. En tarmsond förs försiktigt in 4-5 cm.
 7. Låt oljan rinna in eller spruta in den.
 8. Ta ut pipen eller stomikonen.
 9. Be patienten att försöka hålla oljan så länge som möjligt, helst till påföljande dag.
 10. Ge ett utsköljningslavemang med enbart kroppstempererat vatten eller klyx efter 12 timmar.
 11. Dokumentera resultatet av lavemanget i patientjournalen.
Till toppen av sidan