Lavemang

Lavemang - Översikt

Lavemang innebär att vätska förs in i tarmen via ändtarmen. Vätskan påverkar tarmen mekaniskt och ger en ökad volym, vilket stimulerar peristaltiken. Ordet lavemang härstammar från latinets lavare som betyder tvätta.

Lavemang inför undersökningar

Lavemang ges enligt läkarordination inför vissa röntgenundersökningar, kirurgiska ingrepp och undersökningar. Inför undersökningar och ingrepp är det viktigt att tarmen blir ordentligt rengjord eftersom tarminnehållet annars kan skymma sikten eller vilseleda. En riktig lavemangsteknik sparar omtagningar av röntgenbilder och skonar patienten från upprepade tröttande undersökningar.

Exempel: Mikrolavemang eller vattenlavemang med läkemedel.

Förstoppning

Vatten- eller oljelavemang kan användas för att lindra förstoppning.

Transanal irrigation

Personer med tömningssvårigheter eller avföringsinkontinens kan i vissa fall gynnas av regelbundna lavemang i syfte att förhindra avföringsläckage och ta kontroll över tarmtömningen. Transanal irrigation (TAI), är en egenvårdsbehandling som utförs i hemmet. Den initieras och följs upp av sjuksköterskor med specialistfunktion, till exempel uro/tarmterapeuter eller stomiterapeuter, efter att basal behandling provats men inte haft tillfredställande resultat.

Exempel: Minilavemang eller större vattenlavemang med kona/kateter. När dessa ges på grund av tömningssvårigheter kan det oftast göras sittandes på toaletten.

Före ett lavemang

Tänk på följande i samband med att patienten ska få ett lavemang:

  • Ta reda på lavemangets syfte, den ordinerade vätskemängden och innehåll.
  • Informera patienten om vad som kommer att göras.
  • Tänk på patientens integritet och se till att hen kan få avskildhet.
  • Placera alltid ett underlägg under patienten.
  • Observera patienten under och efter behandlingen, eftersom det kan ge upphov till blodtrycksfall och illamående.
  • Se till att patienten har nära till en toalett, ett bäcken eller en portabel toalettstol. Uppmana patienten att inte låsa toalettdörren. 
  • Förvissa dig om att patienten har en ringklocka inom räckhåll.

Vissa patienter kan av olika skäl ha svårt att hålla ett lavemang, då kan en stomikon användas. Konens form förhindrar att vätskan rinner ut. Vattnet tvingas uppåt i tarmen och gör det lättare för patienten att behålla lavemangsvätskan.

Bild som visar stomikon

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan