Lavemang

Tarmfunktionsreglerande lavemang

Transanal irrigation (TAI)

TAI av rektum och distala colon är designade för att hjälpa till att evakuera avföringen genom att vatten förs in via ändtarmen. Genom en regelbunden användning av TAI kan patienten uppnå en regelbunden tömningsrutin och en normaliserad tarmfunktion. Ny avföring når inte ändtarmen på två dygn och det bidrar då också till minskad risk för läckage. Patientgrupper med varierande orsak till förstoppning kan uppnå normaliserad tarmfunktion med TAI. Det kan bland annat vara till hjälp för de som har ryggmärgsskador, neurologiska sjukdomar, ideopatisk förstoppning och evakueringssvårigheter efter kirurgi. Innan TAI introduceras ska patienten ha konsulterat läkare för rektalpalpation, ställningstagande till koloskopi och uteslutande av riskfaktorer. TAI ska ordineras av läkare och läras ut i samband med förskrivning.

Kontraindikationer till TAI

Absoluta kontraindikationer: Anal och rektal stenos, aktiv inflammatorisk tarmsjukdom, akut divertikulit, colorektal cancer, tre månader efter rektal kirurgi, fyra veckor efter koloskopi, ischemisk kolit.

Relativa kontraindikationer: svår divertikulit, långtidsbruk av steroider, strålning mot bäckenet, graviditet, svår autonom dysreflexi

Syfte

Att normalisera tarmfunktionen. Att ge ökad självständighet och livskvalitet. Minska tiden som tillbringas på toaletten.

Modell

Det finns större vattenlavemangssystem där 300-1000 mL 36-38 grader varmt vatten förs in med hjälp av pip eller kon med en påse som ska placeras ovan axelhöjd. På slangen finns en klämma som man kan reglera införandet av vatten med. Mer avancerade vattenlavemang har en rektalkateter med en rektalballong som fylls med luft genom att man har en pump eller en touchkontroll som manuellt eller med touchkontrollens hjälp för in vattnet i rektum. Dessa lavemang är lämpliga för patienter som saknar knipförmåga eller har nedsatt knipförmåga. Vattenlavemang genomförs med fördel när patienten sitter på toaletten. Antalet pumptag 1-4 tag ska ordineras av kunnig vårdgivare, mängden vatten och med vilken hastighet vattnet ska införas ska också ordineras av vårdgivaren. Lavemangen kan ges när patienten ligger på sidan. För sängliggande patienter finns lavemangssystem med en påse för införsel av vatten och påse där vattnet samlas upp. Fördelen med vattenlavemang är att patienten själv kan bestämma när lavemanget ska tas vilket ger en större frihet.

Mindre vattenlavemang

Det finns små vattenlavemang där 100-150 mL vatten förs upp i tarmöppningen via en pip eller en kon. Vanligt kranvatten används som är 37-38 grader varmt. Patienten kan ta det lilla vattenlavemanget dagligen eller flera gånger per dag. Att spruta upp en mindre mängd vatten kan hjälpa patienten att få ut den sista avföringen och skölja rent analkanalen så att mindre passiva läckage försvinner. I många fall kan minilavemang provas innan laxermedel sätts in.

Till toppen av sidan