Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Urinvägar

Makroskopisk hematuri, vård och behandling

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Makroskopisk hematuri, vård och behandling - Översikt

  Hematuri är benämningen på blod i urinen. Om urinen är synligt rödfärgad av blod benämns symtomet som makroskopisk hematuri till skillnad från mikroskopisk hematuri där blödningen inte är synlig för ögat.

 • Observation av hematurigrad

  Observationer av hematurigraden och patientens besvär ligger till grund för behandlingsbeslut, utvärdering och uppföljning.

 • Hematurikateter

  Om patienten har svårighet att tömma urinblåsan eller om blåssköljning ska göras för att skölja ut koagel bör en grövre urinkateter (hematurikateter) användas.

 • Åtgärder

  Det akuta omhändertagandet vid makroskopisk hematuri syftar till att undvika en blåstamponad. Vid massiv eller grav hematuri är risken stor att blodkoagel bildas som hindrar urinens utflöde. Det är också viktigt att få bort koagel för att blödningen ska upphöra.

 • Blåssköljning vid hematuri

  Blåssköljning ska inte ingå som en rutinmässig del av katetervården utan endast utföras om patienten har grumlig och tjockflytande urin, hematuri eller vid stopp i katetern. Blåssköljning i syfte att rengöra blåsan bör planeras i samråd med läkare.

 • Komplikationer

  Makroskopisk hematuri innebär att patienten har en blödning som kan ge komplikationer som blåstamponad (koagler i urinblåsan), blåsövertänjning och blodförlust.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om makroskopisk hematuri, vård och behandling.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom ämnet Makroskopisk hematuri. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan