Om patienten har svårighet att tömma urinblåsan eller om blåssköljning ska göras för att skölja ut koagel bör en grövre urinkateter (hematurikateter) användas.

Hematurikateter med tre kanaler, så kallad 3-vägskateter.

Grov specialkateter

En hematurikateter är en specialkateter som har grovleken 20 Charriére (Ch) eller grövre och är framtagen för att ha en utökad förmåga att upprätthålla det inre hålrummet som krävs för att skölja ut klumpar av blodkoagel. Katetern finns i materialen silikonbelagd latex och plast. Eftersom katetern är styv och grov till sin utformning kan den orsaka skador vid införandet och försiktighet är nödvändig vid införande, gärna av erfaren personal. Det är viktigt att vara varsam vid fyllning av kateterballong och säkerställa att ballongen inte är i urinröret. Extra bedövningsgel (30-50 gram till män och 20-30 gram till kvinnor) kan användas med fördel.

Det finns hematurikatetrar som är utformade med två alternativt tre kanaler. En 2-vägskateter har en kanal för utflöde (urin) samt en kanal för kateterballongen och kan användas för intermittent spolning. En 3-vägskateter har även en kanal som kan leda in spolvätska i urinblåsan och kan användas vid kontinuerlig spoldroppsbehandling.

3-vägskateter i genomskärning, där det även finns en kanal som kan leda in spolvätska i urinblåsan.

Avlägsnande av hematurikateter

En hematurikateter bör avlägsnas så snart som möjligt när bildning av blodkoagel slutat eftersom den grova katetern kan förhindra urinrörets naturliga återfuktning, orsaka urinrörsirritationer och vävnadsskador. Om indikation för kateterbehandling kvarstår bör en KAD med mindre grovlek väljas.

Läs mer om kateterbehandling i Vårdhandbokens texter om kateterisering av urinblåsan.

Till toppen av sidan