Urinvägar

Innehåll

Makroskopisk hematuri, vård och behandling

Hematuri är benämningen på blod i urinen. Om urinen är synligt rödfärgad av blod benämns symtomet som makroskopisk hematuri till skillnad från mikroskopisk hematuri där blödningen inte är synlig för ögat.

Till toppen av sidan