Makroskopisk hematuri, vård och behandling

Makroskopisk hematuri, vård och behandling - Översikt

Hematuri är benämningen på blod i urinen. Om urinen är synligt rödfärgad av blod benämns symtomet som makroskopisk hematuri till skillnad från mikroskopisk hematuri där blödningen inte är synlig för ögat. Mikroskopisk hematuri upptäcks som ett laboratoriefynd eller med urinsticka som visat positivt utslag för erytrocyter.

Det medicinska omhändertagandet, utredning och orsaker vid makroskopisk och mikroskopisk hematuri skiljer sig [1]. Mikroskopisk hematuri är vanligt förekommande och inte kopplat till allvarlig sjukdom i urinvägarna. I den här texten berörs enbart omvårdnad vid makroskopisk hematuri

Orsaker till makroskopisk hematuri

Normalt ska blod inte vara synligt i urinen. Det krävs inte så mycket blod för att färga urinen, 1 mL blod per liter urin ger en visuellt synlig rödfärgning av urinen [1]. Makroskopisk hematuri kan bero på ett flertal olika orsaker såsom infektion, förstorad proststakörtel. Oavsett blodmängden kan makroskopisk hematuri vara ett tecken på cancer i urinvägarna och ska därför utredas hos individer 50 år eller äldre enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) [2]. Många gånger finns det en annan förklaring till makroskopisk hematuri såsom infektion, förstorad prostatakörtel, slemhinneskada vid kateterisering eller annat som kan orsaka blödningen [3]. Urinen kan även färgas röd av andra orsaker (pigmenturi), exempelvis vid intag av rödbetor eller läkemedlen nitrofurantoin och doxyrubicin.

Risker vid makroskopisk hematuri

Makroskopisk hematuri innebär att patienten också har en blödning som kan ge komplikationer som blåstamponad (koagler i urinblåsan) och blodförlust, läs mer i texten Komplikationer.

Till toppen av sidan