Makroskopisk hematuri, vård och behandling

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom ämnet Makroskopisk hematuri. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Varför är det viktigt att personer över 50 år utreds för makroskopisk hematuri enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)?
Hur upptäcks makroskopisk hematuri?
Hur bedömer man graden av hematuri?
Vad vill man främst undvika vid det akuta omhändertagandet vid makroskopisk hematuri?
Varför ska blåsan inte tömmas helt vid manuell spolning av urinblåsan?
Vid massiv hematuri hos män kan kateterdrag ordineras av läkare. Vad är syftet?
När ska en hematurikateter avlägsnas?
Av vilka andra orsaker än blod kan urinen färgas röd?
Vad är viktigt att vara observant på under pågående spoldroppsbehandling?
När bör en kateter sättas på en patient med hematuri?
Vad ska du vara uppmärksam på när du misstänker att en patient har en blåstamponad?
Till toppen av sidan