Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området infektioner i magtarmkanalen

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

Ansvarsfördelningen vid utbrott och tydliga rutiner för:

  • Rengöring, desinfektion och städning.
  • Hantering av avfall och tvätt.
  • Utbrottshantering, epidemirapport och registrering.
  • Hur de praktiskt personalrelaterade åtgärderna ser ut samt vilka kontakter som ska tas. 
Till toppen av sidan