Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området infektioner i magtarmkanalen

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

Ansvarsfördelningen vid utbrott och tydliga rutiner för

  • rengöring, desinfektion och städning
  • hantering av avfall och tvätt
  • utbrottshantering, epidemirapport och registrering
  • hur de praktiskt personalrelaterade åtgärderna ser ut samt vilka kontakter som ska tas. 
Till toppen av sidan