Städning och rengöring

Städning, rengöring

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Städning, rengöring - Översikt

  God hygienisk standard är en del av god kvalitet i vård och omsorg vilket anges som ett specificerat krav i hälso- och sjukvårdslagen.

 • Ansvar för städning och rengöring

  Vårdgivaren har det yttersta ansvaret för att städriktlinjer upprättats. I dessa ska framgå vilken kvalitet städningen ska upprätthålla.

 • Rengöring och städmetoder

  Val av städmetod baseras på hygienklass, typ av smuts, föroreningsgrad och ytmaterial. Oavsett vilken metod som väljs är det viktigt att den utförs rätt.

 • Kemtekniska medel och städutrustning

  Städkemikalier ska förvaras på ett säkert sätt. Använd upphandlade städ- och kemtekniska produkter där hänsyn tagits till miljöaspekter. Vid punktdesinfektion ska ytdesinfektionsmedel med tensid användas.

 • Regelbunden städning

  Daglig patientnära städning/rengöring utförs av service-/vårdpersonal. Dokument med skriftlig rutin ska finnas i verksamheten. Identifiera vilka ytor som ingår och vilka kritiska punkter/frekventa tagställen som eventuellt behöver kompletteras med desinfektion.

 • Kvalitetsuppföljning

  Kvalitetsuppföljning av städning ska ingå i verksamhetens (beställarens) och städorganisationens (leverantörens) kvalitetssystem. Uppföljning ska ske regelbundet med frekvens utifrån verksamhet och patientflöden.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om städning, rengöring.

Till toppen av sidan