Kvalitetsuppföljning

STÄDNING, RENGÖRING

Kvalitetsuppföljning av städning ska ingå i verksamhetens (beställarens) och städorganisationens (leverantörens) kvalitetssystem. Uppföljning ska ske regelbundet med frekvens utifrån verksamhet och patientflöden (se hygienklasser i SIV och SS 8760014:2017). Avvikelser hanteras i avvikelserapporteringssystemen.

Kvalitetsuppföljning sker omedelbart efter städning. För att bedöma om städfrekvens och omfattning är tillräcklig kan utvärdering även ske före och mellan städning. Kvalitetsuppföljning sker i första hand genom visuell granskning. Vid utvärdering deltar ansvarig för verksamheten och städorganisationen samt eventuellt lokalvårdare och vård-/servicepersonal.

Kvalitetsuppföljningen dokumenteras och innehåller följande uppgifter:

  • Datum och klockslag för uppföljning.
  • Datum och klockslag för senaste städning.
  • Vilka som deltar vid utvärderingen.
  • Rum och föremål som ingår i utvärderingen.
  • Resultat av visuell granskning.
  • Eventuell mätmetod och resultat.
  • Värdering av resultat i förhållande till hygiennivå.

Resultat bedöms utifrån:

  • Kommentarer vid avvikande resultat utifrån verksamhetens, städorganisationens och fastighetsägarens/-driftsansvariges ansvar.
  • Underkänt, åtgärdas omgående och ny kvalitetsgranskning utförs direkt efter åtgärd. Bedömningen kan också vara, ska förbättras eller åtgärdas snarast, uppföljning sker då vid nästa kvalitetsuppföljning. Vid behov upprättas handlingsplan för långsiktigt förbättringsarbete.
  • Godkänt.
Till toppen av sidan