Regelbunden städning

STÄDNING, RENGÖRING

Daglig patientnära städning/rengöring

Daglig patientnära städning/rengöring utförs av service-/vårdpersonal. Dokument med skriftlig rutin ska finnas i verksamheten. Identifiera vilka ytor som ingår och vilka kritiska punkter/frekventa tagställen som eventuellt behöver kompletteras med desinfektion.

 • Börja med patientnära ytor och tagställen, till exempel sängbord, sängpaneler, säng och sänggrindar, stolar med mera i vårdrummet. Tänk även på kanter, ovan- och undersida på möbler och utrustning.
 • Byt engångs torkdukar ofta och alltid mellan varje vårdplats/patientenhet. Flergångsmoppar byts mellan varje rum samt oftare vid behov, exempelvis stor golvyta.
 • Doppa aldrig en använd torkduk/mopp i rengöringslösningen.
 • Rengör och/eller desinfektera städutrustningen efter avslutad städning samt vid behov.

Tänk särskilt på:

 • Att patientbundna tillhörigheter såsom handdukar och toalettartiklar inte förekommer på gemensamma ytor, exempelvis på handfat.

Daglig städning av hygienutrymme (toalett och dusch)

Daglig städning av hygienutrymme utförs vanligen av lokalvårdare. Dokument med skriftlig rutin ska finnas i lokalvårdsorganisationen. Städfrekvensen i hygienutrymme avgörs av antal patienter i förhållande till antal toaletter och patientkategori. Hygienutrymme/toaletter som används frekvent städas minst två gånger/dag.

Tänk särskilt på:

 • Att vid rengöring av handfat, rengörs även kranen noggrant.
 • Att vid rengöring av toalettstol rengörs även spolknappen, över- och undersida på toalettlock, sittring och eventuella handikappstöd.
 • Att rengöra strömbrytare och dörrhandtag samt hållare för toalettpapper och vid behov byta toapappersrulle.
 • Se över duschutrymme. Bedöm behov av städning/desinfektion.
 • Att patientbundna tillhörigheter såsom handdukar, toalettartiklar mm inte förekommer på gemensamma ytor.

Kan behöva upprättas för: Rengöring och skötsel av duschslangar och duschmunstycken samt för golvbrunnar och galler.

Här finns regionala tillägg

Slutstädning av vårdplats

Slutstädning utförs av service-/vårdpersonal. Dokument med skriftlig rutin ska finnas i verksamheten. Slutstädning utförs när patient skrivs ut, byter vårdplats och i samband med att patient bedömts som smittfri efter isolering exempelvis efter gastroenterit. Identifiera vilka ytor som ingår och vilka kritiska punkter/frekventa tagställen som ska kompletteras med desinfektion.

 • Samtliga delar av sängen ska rengöras, inklusive madrassen.
 • Samtliga delar av sängbordet ska rengöras, inklusive lådor och undersida av bordskiva.
 • All utrustning kring patientenheten, såsom garderob, lampa, radio, telefon, väggpanel rengörs.
 • All medicinskteknisk utrustning vid patientenheten, exempelvis droppställning, volympump, blodtrycksmanschett rengörs.
 • Hjälpmedel, exempelvis rullstol rengörs.
 • Personbunden utrustning till exempel lift-/lyftskynke skickas till tvätt eller byts.
 • Toalett på enkelrum rengörs enligt ovan.
 • Toalett på flerbäddsrum, bedöm behov av rengöring enligt ovan.

Tänk även på:

 • Rengöring av tagställen såsom runt handtag på garderobsdörr inklusive garderobens insida.
 • Rengöring av vikvägg. Byte av draperi enligt lokal anvisning.
 • Att kassera förbrukningsmaterial inklusive tvätt som inte bedöms rena.
 • Att bedöma om det finns gemensam utrustning som behöver rengöras.

Städning av vårdnära lokaler och utrustning som är gemensam på enheten

Regelbunden städning/rengöring i vårdnära lokaler och utrustning utförs av service-/vårdpersonal. För utrustning som används av flera patienter och i vårdnära lokaler, till exempel dagrum, kök, desinfektions-, läkemedels- och behandlingsrum ska skriftlig rutin finnas. I rutinen ska framgå vad som identifierats och med vilken frekvens rengöring/städning ska utföras.

Tänk särskilt på:

 • Patientbrits, undersöknings-/provtagningsstol och undersökningslampa.
 • Medicinskteknisk utrustning (till exempel blodtrycksmanschett, stetoskop, pulsoxymeter).
 • Hjälpmedel till exempel gåbord, rullstolar och leksaker.
 • Matbord.
 • Patientskåp i omklädningsrum.
 • Arbetsytor.
 • Ytor och kritiska punkter som kräver desinfektion mellan varje patient på grund av stor risk för förorening av kroppsvätskor, till exempel skötbord, gynstol, tagställen på hjälpmedel (gåbord, rullstol), duschpall/stol och duschvagn.

Städning av väntrum

Städfrekvensen i väntrum avgörs av antal patienter och patientkategori. Exempelvis i ett väntrum där barn vistas på golvet kan städfrekvens av golv behöva ökas. Leksaker är att jämföra med annan utrustning som delas mellan patienter vilket innebär att de kan orsaka smittspridning om de inte rengörs korrekt.

Tänk särskilt på:

 • Möbler och inredning ska rengöras regelbundet.
 • Leksaker ska rengöras regelbundet och kunna desinfekteras helst diskdesinfektor.

Städning i lokaler där läkemedel tillreds eller där cytostatikabehandlade patienter vårdas

Städning/rengöring i lokaler där läkemedel tillreds samt städning i lokaler där cytostatikabehandlade patienter vårdas ska följa gällande regelverk.

Till toppen av sidan