Städning, rengöring

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området städning
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

  • Ansvarsfördelning mellan verksamhet (service-/vård-/omsorgspersonal) och städentreprenör (lokalvårdare).
  • Städfrekvens, material, medel och metoder.
  • Identifierade kritiska punkter.
  • Checklistor.
  • Kvalitetsuppföljning.
Till toppen av sidan