Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Städning, rengöring

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området Städning, rengöring kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

 • Ansvarsfördelning mellan service-, vård-, omsorgspersonal och städentreprenör (lokalvårdare).
 • Städfrekvens, material, medel och metod.
 • Rengöring och skötsel av duschslangar och duschmunstycken samt golvbrunnar och galler.
 • Identifierade kritiska punkter.
 • Byte av draperi.
 • Rengöring av utrustning och utrymmen som delas av flera patienter/vårdtagare.
 • Rengöring av vårdnära lokaler exempelvis läkemedels- och behandlingsrum.
 • Slutstädning.
 • Kvalitetsuppföljning.

Inom området Städning, rengöring ska tillverkarens bruksanvisning finnas för:

 • Städmaskiner och dess drift och underhåll.
 • Dammsugare med HEPA-filter och dess drift och underhåll.
 • Medicinteknisk utrustning och hjälpmedel och dess drift och underhåll.
Till toppen av sidan