Städning, rengöring

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området Städning, rengöring kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för: 

 • Ansvarsfördelning mellan service-, vård-, omsorgspersonal och städentreprenör (lokalvårdare).
 • Städfrekvens, material, medel och metod.
 • Rengöring och skötsel av duschslangar och duschmunstycken samt golvbrunnar och galler.
 • Identifierade kritiska punkter.
 • Byte av draperi.
 • Rengöring av utrustning och utrymmen som delas av flera patienter/vårdtagare.
 • Rengöring av vårdnära lokaler exempelvis läkemedels- och behandlingsrum.
 • Slutstädning.
 • Kvalitetsuppföljning.

Inom området Städning, rengöring ska tillverkarens bruksanvisning finnas för:

 • Städmaskiner och dess drift och underhåll.
 • Dammsugare med HEPA-filter och dess drift och underhåll.
 • Medicinteknisk utrustning och hjälpmedel och dess drift och underhåll.
Till toppen av sidan