Kemtekniska medel och städutrustning

STÄDNING, RENGÖRING

Kemtekniska produkter

 • Städkemikalier ska förvaras på ett säkert sätt.
 • Använd upphandlade städ- och kemtekniska produkter där hänsyn tagits till miljöaspekter. Vid punktdesinfektion ska ytdesinfektionsmedel med tensid användas.
 • Förpackningar med kemtekniska produkter ska vara av engångstyp, förpackningen får inte återfyllas och produkten får inte tappas över till annan flaska. På förpackningen ska framgå typ av produkt med innehåll och utgångsdatum.
 • Flaskor med aerosolbildande spraymunstycke ska inte användas.
 • Doseringsanvisningar ska följas. Observera att ytor och golvbeläggning kan förstöras vid felaktig användning eller överdosering av rengöringsmedel, polish med mera.
 • Iordningställd rengöringslösning kasseras efter ett arbetspass

Städutrustning

 • Rengör och/eller desinfektera städutrustning efter avslutad städning samt vid behov.
 • Vagnen fylls på med rent material för högst en dags förbrukning.
 • Byt mopp/duk ofta och alltid innan städning av nytt utrymme. Använd mopp/duk får aldrig doppas i städlösning.
 • Används dammsugare ska den vara försedd med HEPA-filter som sköts enligt anvisning. Munstycket ska gå att rengöras vid behov och alltid efter användning hos enskild vårdtagare.

Följ tillverkarens bruksanvisning för drift och underhåll vid maskinstädning.

Grundläggande städprinciper

 • Rengör från det renaste till det smutsigaste. Golv städas sist.
 • Punktdesinfektion vid spill av kroppsvätskor utförs innan städning påbörjas. Använd ytdesinfektionsmedel med tensid.
 • Byt engångs torkdukar ofta och alltid mellan varje vårdplats/patientenhet. Flergångsmoppar byts mellan varje rum samt oftare vid behov, exempelvis stor golvyta.
 • Innan påfyllning av rent material ska händerna vara desinfekterade.
 • Utförd städning dokumenteras med datum och signatur i checklista.

Allmän skötsel och tillsyn

 • Kontrollera att handdesinfektionsmedel finns på avsedd plats och även vid exempelvis patientbrits, provtagningsstol samt säng utrustad för detta.
 • Soppåsar byts vid behov och alltid efter till exempel efter omläggningar och blöjbyte.
 • Tvättsäckar byts vid behov.
 • Material och utrustning som inte används plockas bort från rum/gemensamma utrymme. Arbetsytor ska hållas fria från förvaring för att underlätta städning/rengöring.
 • Inredning som möbler, gardiner, skärmar och eventuella draperier ska rengöras regelbundet och vid behov. Möbler ska vara tillverkade av sprickfritt, ej absorberande material, ha avtorkbar yta alternativ avtagbar och tvättbar klädsel (lägst 60o C).
 • Fast utrustning i korridor (till exempel akutväska, datorer och brandsläckare) rengörs regelbundet.
Till toppen av sidan