Städning, rengöring

Kemtekniska medel och städutrustning

Kemtekniska produkter

För kemtekniska produkter gäller följande:

  • Städkemikalier förvaras på säkert sätt.
  • Använd upphandlade städ- och kemtekniska produkter där hänsyn tagits till miljöaspekter. Vid punktdesinfektion ska ytdesinfektionsmedel med tensid användas.
  • Förpackningar med kemtekniska produkter ska vara av engångstyp. Förpackningen får inte återfyllas och produkten får inte tappas över till annan flaska. På förpackning ska framgå typ av produkt med innehåll och utgångsdatum.
  • Flaskor med aerosolbildande sprejmunstycke ska inte användas.
  • Doseringsanvisningar ska följas. Observera att ytor och golvbeläggning kan förstöras vid felaktig användning eller överdosering av rengöringsmedel, polish med mera.
  • Iordningställd rengöringslösning kasseras efter ett arbetspass.

Städutrustning

För städutrustning gäller följande:

  • Rengör och/eller desinfektera städutrustning efter avslutad städning samt vid behov.
  • Vagnen fylls på med rent material för högst en dags förbrukning.
  • Byt mopp/duk ofta och alltid innan städning av nytt utrymme. Använd mopp/duk får aldrig doppas i städlösning.
  • Dammsugare som används exempelvis i entréer, administrativa lokaler eller särskilt boende ska vara försedd med HEPA-filter som sköts enligt tillverkarens anvisning. Munstycket ska gå att rengöra vid behov och alltid efter användning hos enskild vårdtagare.

Följ tillverkarens bruksanvisning för städmaskiners drift och underhåll samt för dammsugare med HEPA-filter.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan