Städning, rengöring

Kemtekniska medel och städutrustning

Kemtekniska produkter

  • Städkemikalier ska förvaras på ett säkert sätt.
  • Använd upphandlade städ- och kemtekniska produkter där hänsyn tagits till miljöaspekter. Vid punktdesinfektion ska ytdesinfektionsmedel med tensid användas.
  • Förpackningar med kemtekniska produkter ska vara av engångstyp, förpackningen får inte återfyllas och produkten får inte tappas över till annan flaska. På förpackningen ska framgå typ av produkt med innehåll och utgångsdatum.
  • Flaskor med aerosolbildande spraymunstycke ska inte användas.
  • Doseringsanvisningar ska följas. Observera att ytor och golvbeläggning kan förstöras vid felaktig användning eller överdosering av rengöringsmedel, polish med mera.
  • Iordningställd rengöringslösning kasseras efter ett arbetspass

Städutrustning

  • Rengör och/eller desinfektera städutrustning efter avslutad städning samt vid behov.
  • Vagnen fylls på med rent material för högst en dags förbrukning.
  • Byt mopp/duk ofta och alltid innan städning av nytt utrymme. Använd mopp/duk får aldrig doppas i städlösning.
  • Används dammsugare ska den vara försedd med HEPA-filter som sköts enligt anvisning. Munstycket ska gå att rengöras vid behov och alltid efter användning hos enskild vårdtagare.

Följ tillverkarens bruksanvisning för drift och underhåll vid maskinstädning.

Till toppen av sidan