Hörselnedsättning och rehabilitering

Implanterbara hörapparater

Cochleaimplantat (CI)

Ett CI är ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att uppfatta ljud och förstå tal. Om innerörats hårceller inte fungerar kan CI bli aktuellt. CI består av två komponenter, en yttre del och en inopererad del.

Bild på cochleaimplantat (klicka på bilden för att förstora):

  1. Ljudprocessor. Om processorn inte är påkopplad hör personen oftast inget eller mycket lite.
  2. Sändare med magnet.
  3. Elektronikdel med magnet.
  4. Tunn elektrisk sladd vars ände är inopererad i snäckan.

Den yttre delen av CI består av två komponenter, en ljudprocessor som liknar en hörapparat och en sändare med en magnet. Delarna är förbundna med en kabel.

Den inopererade delen består av en elektronikdel med magnet samt en mycket tunn elektrisk sladd vars ände är inopererad i snäckan. Mikrofonen i ljudprocessorn (yttre delen) fångar upp ljud som bearbetas och skickas vidare som elektriska impulser in till den inopererade delen. Detta sker trådlöst via de två magnetförsedda delarna som håller kontakt med varandra över intakt hud. Den elektriska sladden (elektrod) vars ände opereras in i snäckan avger sina elektriska impulser på olika nivåer i snäckan där de fångas upp och vidarebefordras till hörselnerven som skickar signalerna vidare upp till hörselcentra i höger och vänster hjärnhalva.

Benledd hörapparat

En benledd hörapparat stimulerar hörselsnäckan direkt genom att skapa vibrationer i skallbenet. Den fästs mot skallbenet och gör om ljud till vibrationer. Vibrationerna sprids i skallbenet och når hörselsnäckan till största del direkt utan att passera hörselgång, trumhinna och hörselben. 

Benledda hörapparater fungerar bäst för hörselnedsättning i mellanörat och kan också användas för personer som saknar hörselgång eller ytteröra, har kroniska öroninfektioner eller ensidig dövhet. Benledda hörapparater kan inte förstärka lika mycket som en vanlig hörapparat. Vid för dålig funktion i innerörat kan en benledd hörapparat vara för svag. 

Det finns olika metoder för att fästa den benledda hörapparaten. Det vanligaste är att operera in ett titanimplantat i skallbenet bakom örat. Implantatet har ett hörapparatsfäste (distans) som sticker ut genom huden. Den som har en benledd hörapparat kan själv sätta fast och ta av den.  

Bild på benledd hörapparat (klicka på bilden för att förstora):

  1. Processor
  2. Distans
  3. Implantat
Till toppen av sidan