Hörselnedsättning och rehabilitering

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom hörselnedsättning och rehabilitering. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Om en person inte uppfattar vad du sagt bör du:
Förstärker hörapparater endast talljud?
Är tinnitus en sjukdom i örat?
Är batterier till hörapparater för vuxna gratis?
Ska plastslangen på öroninsatsen vara hård och gul?
Vad kan vara orsaken om hörapparaten "tjuter"?
Hur kan du skapa en samtalsvänlig ljudmiljö?
Tecken- och skrivtolk kan beställas via:
Till toppen av sidan