Det finns ett stort sortiment av hörapparater alla med uppgift att förstärka ljud. Här visas exempel på några av de vanligaste utförandena.

Bild som visar bakom örat apparat
Bild som visar bakom örat apparat

 

A) Batterifack
B) Volymkontroll (finns inte på alla apparater)
C) Programval
D) Mikrofonöppning (med filter)
E) Slangfäste
F) Plastslang
G) Insats
H) Vanlig "one-size" dome
I) Formgjuten dome

Vissa hörapparater har mikrofonfilter som måste bytas regelbundet.  Se tillverkarens bruksanvisning eller kontakta serviceverkstaden.

Bild som visar batteribyte bakom-örat hörapparat
Byte av batteri: Sätt in det nya batteriet med plustecknet på batteriet mitt emot plustecknet i batterifacket. Tänk på miljön och lämna förbrukade batterier till återvinning.
Bild som visar batteribyte bakom-örat hörapparat
Byte av batteri: Sätt in det nya batteriet med plustecknet på batteriet mitt emot plustecknet i batterifacket. Tänk på miljön och lämna förbrukade batterier till återvinning.

Öroninsats

Öroninsatsen (öronproppen) är en viktig del av hörapparaten och den tillverkas ofta individuellt till varje användare.

I öroninsatsen finns en ljudkanal där ljudet leds in mot trumhinnan. Många insatser har dessutom en ventilationskanal för att insatsen ska kännas bekvämare. Kanalerna måste vara fria från öronvax för att hörapparaten ska fungera bra. Det är av stor vikt att insatsen sitter rätt i örat, annars kan det förstärkta ljudet läcka ut och återkoppling (tjut) uppstår.

Bildspel ovan visar hur du placerar öroninsatsen korrekt i örat. Originalillustration Hörsel och Balanskliniken enligt nedan på sidan.

Rengöring av öroninsats

Gör så här:

  • Ta av insatsen från slangen och lägg den i ljummet vatten med handdiskmedel/mild tvållösning.
  • Rengör kanalerna i insatsen med en mellanrumstandborste.
  • Skölj insatsen noga i rinnande vatten.
  • Blås ut eventuellt vatten som kan ha samlats i kanalerna och plastslangen. Speciella blåsbollar finns.
  • Sätt ihop insatsen med hörapparaten.
  • Torka av insatsen med mjuk trasa.
Bild som visar öroninsats vid rengöring.
Bild som visar öroninsats vid rengöring.
Bild som visar öroninsats och rengöring av kanaler och plastslang
Bild som visar öroninsats och rengöring av kanaler och plastslang.
Bild som visar öroninsats vid rengöring.
Bild som visar öroninsats vid rengöring.
Bild som visar öroninsats och rengöring av kanaler och plastslang
Bild som visar öroninsats och rengöring av kanaler och plastslang.

Byte av plastslangen på insatsen (proppen)

Slangen förbinder hörapparaten med öroninsatsen. Efter en tid blir plastslangen gul och hård, det är då dags att byta ut den.

Gör så här:

  • Ta loss insatsen från hörapparaten.
  • Ta försiktigt bort den gamla slangen.
  • Måtta med den gamla slangen. Lägg till cirka 2 mm och klipp till en ny slang.
  • Trä på den nya slangen. Sätt ihop insatsen med hörapparaten.

Om det är svårt att byta slang vänder man sig till en serviceverkstad som mot en mindre avgift kan hjälpa till.

Allt-i-örat-apparat

Bild som visar hörapparat allt-i-örat
Bild som visar hörapparat allt-i-örat


A) Färgkod. Röd markering är för höger öra, blå markering för vänster öra
B) Volymkontroll med strömbrytare (finns inte på alla apparater)
C) Batterifack
D) Mikrofonöppning (ljudingång)
E) Ventilationskanal

Bild som visar batteribyte i hörapparat
Bild som visar batteribyte i hörapparat

Byte av batteri: Sätt in det nya batteriet med plustecknet på batteriet mitt emot plustecknet i batterifacket. Tänk på miljön och lämna förbrukade batterier till återvinning.

Allt-i-örat-apparaterna rengörs med en liten borste/mjuk trasa eller ett anpassat verktyg. Får inte komma i kontakt med vatten.

Vissa allt-i-örat-apparater har ett vaxfilter över ljudkanalen som regelbundet måste bytas. Läs i bruksanvisningen till hörapparaten eller kontakta serviceverkstaden.

Samtalsförstärkare

 

Bild som visar samtalsförstärkare
Bild som visar samtalsförstärkare
Bild som visar samtalsförstärkare detaljer
Bild som visar samtalsförstärkare detaljer


A) Lysdiod
B) Volymkontroll med strömbrytare
C) Omkopplare, M - Mikrofon, T - Telespole
D) Uttag för extra mikrofon

Batterier till hörapparater

Batterier kan köpas på serviceverkstad, apotek eller via internet. Batterierna varar olika länge beroende på hörapparatmodell, hur stark hörapparaten är, storleken på batteriet och användningstiden. Batterierna ska förvaras i rumstemperatur och se till att ha reservbatteri tillhands. Tänk på miljön och lämna förbrukade batterier till återvinning.

Felsökning

Fel Orsak Åtgärd
Hörapparaten är tyst Ej påslagen Kontrollera att hörapparaten är påslagen.
Batteriet är slut/felinsatt Byt/vänd på batteriet
Omkopplaren står i T-läge Ändra till M-läge
Vax i insatsen/ljudkanalen Rengör insatsen/ljudkanalen
Vattendroppar i insatsen/slangen Ta loss insatsen från hörapparaten och blås torrt.
Svagt ljud i hörapparaten Dåligt batteri Byt batteri
Vax i insatsen Rengör insatsen
Smutsigt filter Byt filter eller gå till serviceverkstad
Hörapparaten återkopplar
(tjuter)
Insatsen/hörapparaten sitter
felaktigt i örat
Gör ett nytt försök att sätta
insatsen/hörapparaten i örat
Insatsen sitter löst/åker ur örat Kontakta audionommottagning/hörselvården
Spricka i plastslangen Byt plastslangen
Vaxpropp i örat Kontakta öronläkare/husläkare
För kort slang Kontrollera längden på plastslangen
Hörapparaten ramlar av
örat
För lång slang Kontrollera längden på plastslangen

Om du är osäker på hur en hörapparat fungerar, kontakta audionommottagningen/hörselvården eller serviceverkstad för rådgivning. Där kan man också få en extra bruksanvisning till hörapparaten.

Till toppen av sidan